2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ახალ ეტაპზე გადასვლა“ - სამსახურმა (SARAS) ონლაინ ფორმატში ღონისძიება გამართა

სამსახურმა (SARAS), ონლაინ ღონისძიება გამართა, თემაზე: „აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ახალ ეტაპზე გადასვლა“.

ღონისძიება აუდიტორული მომსახურების სფეროში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. მომხსენებლებმა ისეთი თემები მიმოიხილეს, როგორიცაა არსებული ხარისხობრივი კატეგორიები, შეფასების ახალ ეტაპზე გადასვლა და დაგეგმილი ნორმატიული ცვლილებები. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ფაქტები და ძირითადი გამოწვევები. 
ღონისძიების დასკვნით ნაწილში სამსახურის წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოების კითხვებს უპასუხეს.