2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ახალ ეტაპზე გადასვლა“ - სამსახური (SARAS) ღონისძიებას გამართავს

21 მაისს, 11:00-13:30 საათზე, სამსახური (SARAS), აუდიტორული ფირმებისა და აუდიტორებისთვის ონლაინ ღონისძიებას გამართავს, თემაზე: „აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ახალ ეტაპზე გადასვლა“.

ღონისძიება აუდიტორული მომსახურების სფეროში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმობა. კერძოდ, მომხსენებლები ისეთ თემებს მიმოიხილავენ, როგორიცაა არსებული ხარისხობრივი კატეგორიები, შეფასების ახალ ეტაპზე გადასვლა და დაგეგმილი ნორმატიული ცვლილებები. შეხვედრაზე პანელური დისკუსიაც გაიმართება, თემაზე: მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ფაქტები და ძირითადი გამოწვევები. 

ღონისძიების დასკვნით ნაწილში სამსახურის წარმომადგენლები დამსწრე საზოგადოების კითხვებს უპასუხებენ.

დეტალური ინფორმაციისათვის, გთხოვთ გაეცნოთ დღის წესრიგს. 

ღონისძიება გაიმართება Webex-ის მეშვეობით. შეხვედრის ბმულს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებენ აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორული ფირმები და აუდიტორები.