2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“ - სამსახურმა ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით გამართა.

შეხვედრების მთავარი მიზანია დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება, მათთვის ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივება და წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაუმჯობესება. შეხვედრის ფარგლებში, სამსახურის შესაბამისი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა აუდიტორიას გააცნეს და ყურადღება გაამახვილეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენის პროცესი, ბუღალტრების და საბუღალტრო ფირმების რეესტრში რეგისტრაცია, ასევე განიხილეს და გაანალიზეს წარდგენის დროს ხშირად დაშვებული შეცდომები და სხვა. 

შეხვედრები ინტერაქციულ ხასიათს ატარებდა, აუდიტორიას საშუალება ჰქონდა, მათთვის საინტერესო კითხვებზე მიეღოთ კომპეტენტური პასუხები, რაც საბოლოო ჯამში წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 
ღონისძიებების ციკლი აღმოსავლეთ საქართველოდან 5 ივლისს დაიწყო და 26 ივლისს დასრულდა. სამსახურმა შეხვედრები ჩაატარა, გამოკითხვის შედეგად წინასწარ შერჩეულ ლოკაციებზე, მათ შორის:

თბილისში
თელავში
ბათუმში
ფოთში
ზუგდიდში
ქუთაისში

ღონისძიებებს მთლიანობაში, 500-ზე მეტი დაინტერესებული პირი დაესწრო, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლია და დამსწრეების მზარდ ინტერესსა და  შეხვედრების ხარისხზე მიუთითებს. 

სამსახური მადლობას უხდის ფინანსთა სამინიტროს, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას,  შემოსავლების სამსახურს, შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მერიას, სსიპ აწარმოე საქართველოს ადგილზე ჩატარებული ღონისძიებების მხარდაჭერისათვის. ასევე მსოფლიო ბანკს, რომლის დახმარებითაც დაიბეჭდა და ღონისძიებების ფარგლებში, დამსწრეებს საჩუქრად გადაეცათ, მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო.