2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„გზა ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგებისკენ“ - სამსახურმა კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

12 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით, კონფერენცია გაიმართა, თემაზე: „გზა ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგებისკენ“. კონფერენციაში ფინასთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. 

ღონისძიება მიზნად ისახავდა ცნობიერების ამაღლებას მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშების მნიშვნელობის შესახებ და ამ სფეროში შესაბამისი პროფესიული განათლების აუცილებლობის ხაზგასმას. კონფერენციის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა პრეზენტაციები გამართეს და ისეთ თემებზე ისაუბრეს, როგორიცაა გასული წლების განმავლობაში წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებში გამოვლენილი ხარვეზები, აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის პროცესი და განვლილი წლების შედეგები, მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები და დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები. აღნიშნული ინფორმაცია ხელს შეუწყობს კომპანიებს უკეთ დაგეგმონ და გააუმჯობესონ ფინანსური ანგარიშგების საერთო ხარისხი.

სამსახურის გარდა, კონფერენციის მონაწილეები იყვნენ EY Georgia და ACCA GLOBAL.