2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მორიგი ღონისძიება გამართა

31 იანვარს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა  რიგით მეორე საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები”. ღონისძიება პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისთვისა და საბუღალტრო ფირმებისთვის იყო განკუთვნილი.

ღონისძიება სამსახურის უფროსმა, დავით მჭედლიძემ გახსნა და თავის გამოსვლაში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სამსახურის წარმომადგენლებმა მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები განიხილეს. კერძოდ, მათ მიმოიხილეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“  საქართველოს კანონში  2022 წლის 1 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებები. გარდა ამისა, სამსახურის წარმომადგენლებმა ზედამხედველობის სამომავლო მოლოდინებზეც ისაუბრეს და შეხვედრის დასკვნით ნაწილში აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს.

აღსანიშნია, რომ, საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე, სამსახური ვებგვერდზე  განათავსებს „ხშირად დასმულ კითხვებს“, სადაც დაინტერესებული პირებისთვის აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული ყველაზე აქტუალური საკითხები იქნება ასახული.

აქვე გაცნობებთ, რომ სამსახური კვლავ გამართავს შეხვედრებს აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით და აუდიტორიას დროულად მიაწვდის საჭირო ინფორმაციას. შეხვედრები სამსახურის ვებგვერდზე დაანონსდება.

კანონში შესულ უკანასკნელ ცვლილებაზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.