2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის პროექტის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, საქართველოში XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის პროექტი მიმდინარეობდა, რომელსაც პოლონური კომპანია - BR-AG - ახორციელებდა.

20 დეკემბერს, XBRL-ის სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობის კვლევის პროექტის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა XBRL-ის სტანდარტის მიზანშეწონილობის კვლევის საბოლოო შედეგებისა და დასკვნების წარმოჩენას ისახავდა მიზნად. პრეზენტაციას პოლონური კომპანიის წარმომადგენელი მიჰალ ზუბრიცკი გაუძღვა.

ხაზგასასმელია, რომ პროექტის შედეგები დადებითია და გამოიკვეთა ქვეყანაში აღნიშნული სტანდარტის დანერგვის მიზანშეწონილობა.

პროექტში დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობისთვის შეხვედრას დაესწრნენ: მსოფლიო ბანკი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, საქართველოს ეროვნული ბანკი, შემოსავლების სამსახური, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, კომუნიკაციების კომისია, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, აწარმოე საქართველოში, კრედიტ ინფო საქართველო, საქართველოს საფონდო ბირჟა, საქართველოს საბანკო ასოციაცია.

შეგახსენებთ, რომ XBRL-ი მსოფლიოში ფართოდ გამოყენებადი ღია ბიზნეს ინფორმაციის გაცვლის სტანდარტია, რომლის მთავარი მიზანი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვაა. XBRL-ის სტანდარტის გამოყენება ხელს უწყობს მონაცემთა შესადარისობას, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას, ინფორმაციის ხარისხისა და სანდოობის ზრდას.  ევროკავშირის ქვეყნებში ანგარიშგებების აღნიშნული სტანდარტით წარდგენის მოთხოვნა უკვე არსებობს და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ფეხი აუწყოს საერთაშორისო სტანდარტებს.