2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ბიზნეს სუბიექტების მიერ 2020 წელს წარდგენილი მმართველობის ანგარიშგებების კვლევა“ - სამსახურის წარმომადგენლებმა ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

29 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ღონისძიებაში, თემაზე: „ბიზნეს სუბიექტების მიერ 2020 წელს წარდგენილი მმართველობის ანგარიშგებების კვლევა“.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან (IFC) პარტნიორობითა და შვეიცარიის ეკონომიკურ საქმეთა სახელმწიფო სამდივნო SECO-ის მხარდაჭერით, საქართველოში ხორციელდება პროექტი - „გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით (ESG) საკითხებთან დაკავშირებული აქტივობები საქართველოში“. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია PMO-ის მიერ, ანგარიშგების პორტალზე განთავსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 2020 წელს წარდგენილი მმართველობის ანგარიშგებების კვლევა ჩატარდა. მისი მიზანი მმართველობის ანგარიშგებების შესაბამისობის გამოვლენა იყო როგორც „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონთან, ასევე სამსახურის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებსა და საერთაშორისო პრაქტიკებთან.

ღონისძიება აუდიტორიისთვის კვლევის შედეგების გაცნობას დაეთმო. შეხვედრას სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, დავით მჭედლიძე დაესწრო და დამსწრეთა წინაშე მისასალმებელი სიტყვით წარდგა. 

აღსანიშნია, რომ ეს რიგით მეორე მსგავსი კვლევაა და სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ ამ და სხვა მიმართულებებით სხვა კვლევებიც ჩატარდება ანგარიშგების პორტალზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებით.