ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

„კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშის (ROSC) წარდგენა“ - მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება გამართა

21 ივნისს, მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, ღონისძიება გაიმართა, თემაზე: „საქართველოს კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშის (ROSC) წარდგენა“. 

ევროკავშირის მხარდაჭერით, მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში მომზადებული ახალი ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების (ROSC) შესახებ, ქართული კომპანიების კვლევას ემყარება. როგორც ანგარიში მიუთითებს, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს ნორმატიულმა და სამართლებრივმა ბაზამ კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებით სრული ტრანსფორმაცია განიცადა და ახლა შესაბამისობაშია კარგ პრაქტიკასთან. 

ROSC-ი საქართველოში კორპორაციული მართვის პოლიტიკის ჩარჩოს 2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით განიხილავს, ხაზს უსვამს კორპორაციული მართვის რეგულაციების ბოლოდროინდელ გაუმჯობესებას, აანალიზებს პრაქტიკას, იძლევა განხორციელების და პოლიტიკის რეკომენდაციებს და ინვესტორებს  საბაზისო ნიშნულს აძლევს, რომლის მიმართაც უნდა შეფასდეს საქართველოში კორპორაციული მართვის პრაქტიკა.  

აღსანიშნია, რომ ანგარიშის თანახმად, საქართველოს საბანკო სექტორი  კორპორაციული მართვის პრაქტიკისა და დამოუკიდებლობის მოთხოვნების დანერგვაში ლიდერობს.

„კარგი კორპორაციული მართვა ხელს უწყობს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას კომპანიების ეფექტიანობის ამაღლებით, გარე კაპიტალზე წვდომის ზრდით და საქართველოს, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო ქვეყნის წარმოჩენით. გამჭვირვალობა და ნდობა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია აღნიშნული ჩარჩოების შემდგომი განვითარებისთვის”, აღნიშნა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის მიმართულების ხელმძღვანელის მოადგილემ კატალინ გერმანმა.

კორპორაციული მართვის ROSC შეფასება  მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თხოვნის საფუძველზე, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში განხორციელდა.