ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

13 მაისს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უფროსი ექსპერტი ჰენდრიკუს ვან ბოქსმირი და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის უფროსი ექსპერტი იგორის კრეცკოვსკისი დაესწრნენ. 

მხარეებმა ისეთი საკითხები მიმოიხილეს, როგორიცაა: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ანალიზის სახელმძღვანელო; ანგარიშვალდებული პირის მიერ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით, შიდა კონტროლის პოლიტიკის, წესების, სისტემებისა და მექანიზმების შემუშავების წესი, ბუღალტერთა იდენტიფიკაცია და განგრძობითი განათლება; სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებული პირების თვითკონტროლი.

პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობა კვლავ გრძელდება და მასთან დაკავშირებულ სიახლეებს სამსახური ვებგვერდზე განათავსებს.