ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB) პირველი სტანდარტის განსახილველი პროექტი/სამუშაო ვერსია გამოაქვეყნა

ჯერ კიდევ 2021 წელს, ფასს ფონდმა განაცხადა, რომ  მდგრადი განვითარების შესახებ საერთაშორისო სტანდარტების შექმნის საჭიროება გამოიკვეთა, რომელიც ინვესტორებს შეფასებისა და ანალიზისთვის აუცილებელი ინფორმაციით უზრუნველყოფს.  

ამ მიზნებისთვის შექმნილმა მდგრადი განვითარების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB) უკვე გამოაქვეყნა მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებით გასამჟღავნებელი ფინანსური ინფორმაციის პირველი სტანდარტის ფასს მ1-ის (IFRS S1) განსახილველი პროექტი (ED) - „მდგრადი განვითარების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების საერთო მოთხოვნები“. პროექტში განსაზღვრულია საერთო მოთხოვნები საწარმოთათვის, მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებით გასამჟღავნებელი ფინანსური ინფორმაციის შესახებ, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებულ, საწარმოს ყველა მნიშვნელოვან რისკსა და შესაძლებლობას უნდა ეხებოდეს, რათა ბაზარმა სრულყოფილი ფინანსური ინფორმაცია მიიღოს.

ISSB-ი მოსაზრებების გაზიარებას ელის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისგან. თქვენი კომენტარები შეგიძლიათ დააფიქსიროთ, როგორც გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებით, ასევე კომენტარების გაგზავნის სახით. 

აღნიშნული დოკუმენტის შესახებ კომენტარების მიღება 2022 წლის 29 ივლისამდე გაგრძელდება.