ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

განმეორებით გაიმართა ტრენინგი - AML/CFT ნორმებთან შესაბამისობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისთვის

27 და 29 აპრილს, დამატებით ორი ონლაინ ტრენინგი გაიმარა, თემაზე: „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) ნორმებთან შესაბამისობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისთვის“.

აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის და ბუღალტრებისთვის განკუთვნილი ტრენინგი პროექტის - „კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების  გაუმჯობესება საქართველოში" (ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა "პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის" PGG II) - ფარგლებში ჩატარდა.

მარიამ ბეჟუაშვილმა (ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მეთოდოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და იურიდიული სამმართველოს უფროსი) საქართველოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი სისტემის და სექტორში არსებული რისკების შესახებ პრეზენტაცია ჩაატარა.

ევროპის საბჭოს ექსპერტებმა, ელიზაბეტ ფლორკოვსკიმ და ჰასან გენცმა კი ისეთი საკითხები მიმოიხილეს, როგორიცაა AML/CFT-ის საერთაშორისო სტანდარტები, რისკებზე დამყარებული მიდგომა (RBA) და AML/CFT ზედამხედველობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის; კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია (CDD); საზედამხედველო ორგანოებს, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა.