სამსახურის წარმომადგენლებმა IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

4 ივნისს,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. დისტანციურ ღონისძიებას მეოთხე კატეგორიის საწარმოების 180-მდე ბუღალტერი დაესწრო.

შეხვედრის მთავარი მიზანი აუდიტორიისთვის საინტერესო და აქტუალურ კითხვებზე პასუხის გაცემა იყო. სამსახურის წარმომადგენლები ისეთ საკითხებს შეეხნენ, როგორიცაა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტი და განახლებული თვითსწავლების სახელმძღვანელო, ანგარიშგების წარდგენის სისტემა და სხვ.