ანგარიშგების წარდგენის სისტემაში (RMS) მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები დასრულდა

20 აპრილს ანგარიშგების წარდგენის სისტემაში (RMS) მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები დასრულდა. შესაბამისად, უკვე შესაძლებელია ანგარიშგების წარდგენა და რედაქტირება. 

შეგახსენებთ, რომ გარკვეულ ფასს სტანდარტებში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად და გამოყენებული ტერმინოლოგიის დახვეწის მიზნით, ციფრულ ფორმებში 5-20 აპრილს გარკვეული განახლება განხორციელდა. წარდგენილი ანგარიშგებების ციფრული ფორმების სისწორის უზრუნველყოფის მიზნით, სისტემას გარკვეული ავტომატური კონტროლებიც დაემატა.

ახლო მომავალში, ზემოაღნიშნულ განახლებასთან დაკავშირებით, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სპეციალურ ვიდეოინსტრუქციებს მოამზადებს და ვებგვერდზე განათავსებს. 

სისტემური ხარვეზების დაფიქსირების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: + (995) 595 174 106; ან მოგვწეროთ მეილზე: info@reportal.ge