მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგი - მსოფლიო ბანკი ორ დამატებით ჯგუფს ქმნის

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგზე რეგისტრაცია 8 თებერვალს დაიწყო. თავდაპირველად შექმნილ 4 ჯგუფში ადგილები სწრაფად შეივსო.

მსურველთა რაოდენობისა და შემოსული თხოვნების გათვალისწინებით, მსოფლიო ბანკმა მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის ორი დამატებითი ჯგუფი შექმნა. 

ტრენინგზე დასასწრებად აუცილებელია რეგისტრაცია. რეგისტრაციისთვის, ეწვიეთ ვებგვერდს: event.saras.gov.ge

დეტალური ინფორმაციისთვის, იხ. ბუკლეტი.

ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი.

ტრენინგის შესახებ:

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის პროგრამა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით 2021 წელსაც გრძელდება. ტრენინგები  მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში გაიმართება. 

პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას ემსახურება. მაღალი ხარისხის ფინანსური ინფორმაცია, გამჭვირვალე და სანდო საინვესტიციო გარემოს შექმნის მთავარი წინაპირობაა.

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები დამოუკიდებლად შეძლებენ სწორი სააღრიცხვო პოლიტიკის გაწერასა და მსს ფასს სტანდარტზე გადასვლას.

აღნიშნული ტრენინგები მიმდინარე წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გადამზადებული ტრენერების მეშვეობით ჩატარდება. სატრენინგო მასალა ფასს ფონდთან სალიცენზიო შეთანხმების საფუძველზეა შემუშავებული.

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, ქართულ ენაზე.

ტრენინგი უფასოა.