სამსახურის თანამშრომლობა საბერძნეთის საზედამხედველო სამსახურთან „თვინინგის“ პროექტის შემდეგაც გაგრძელდება

10 თებერვალს, საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსა (HAASOB) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

ამ შეთანხმების მიზანია სამსახურსა და HAASOB-ს შორის თანამშრომლობის გაგრძელება თვინინგის პროექტის დასრულების შემდგომ, საქართველოში და საბერძნეთში საზედამხედველო საქმიანობის მიმართ ინვესტორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ნდობის გამყარებისთვის. დოკუმენტი ორი ქვეყნის საზედამხედველო ორგანოს ურთიერთობის ახალ ფორმატს აყალიბებს ფუნქციების ეფექტურად განხორციელების ხელშესაწყობად, როგორც ანგარიშგების, ასევე აუდიტის მიმართულებით. 

შეთანხმებით მოცული დებულებები თანამშრომლობის ყველა სფეროს ეხება, მხარეთა შესაბამისი მოვალეობების გათვალისწინებით, რომელიც ორივე ორგანოს ეროვნული/ადგილობრივი და ევროკავშირის კანონმდებლობით ენიჭება. მემორანდუმის ფარგლებში, მხარეები ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას, ცოდნას და საუკეთესო პრაქტიკას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: უწყებებს შორის საექსპერტო ცოდნის გაზიარება, მოვალეობის შესასრულებლად აუცილებელი ტექნიკური დახმარების გაწევა, თანამშრომლებისა და აუდიტორების ტრენინგები, დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობა და კომუნიკაცია, მათ შორის საბჭოების დონეზე. 

შეგახსენებთ, რომ მხარეები 2 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდნენ „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში, რის შედეგადაც სფეროსთვის მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა.