სამსახურმა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აუდიტორთა პალატამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი

13 დეკემბერს, ქალაქ ბაქოში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აუდიტორთა პალატამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი.

მემორანდუმის შესაბამისად, მხარეები სხვადასხვა მიმართულებით ითანამშრომლებენ ბუღალტერთა, აუდიტორთა და სხვა დაკავშირებული პროფესიების წარმომადგენელთა განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის მხარს დაუჭერენ ორმხრივად ორგანიზებულ საგანმანათლებლო და სხვა პროგრამებს, გამართავენ საერთაშორისო კონფერენციებს და ღონისძიებებს, გაცვლიან ინფორმაციას თავიანთ ქვეყნებში მარეგულირებელი ჩარჩოს განვითარების თაობაზე.