სამსახურის წარმომადგენელმა PCAOB-ის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

3-5 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა საჯარო კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის ზედამხედველობის საბჭოს (PCAOB) აუდიტის რეგულაციის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში - „აუდიტის რეგულირების მომავლისთვის რეპოზიციონირება” - მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიება აუდიტის სფეროს საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი.

სემინარი აუდიტის სფეროს სამომავლო პერსპექტივებისა და გამოწვევების, ხარისხის მართვის და მისი შემოწმების ახალი ტექნოლოგიების, ეროვნული რეგულაციების გადაკვეთების და საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმოხილვას ისახავდა მიზნად. 
ვიზიტის ფარგლებში ორმხრივი მოლაპარაკებები და კონსულტაციები გაიმართა.