ბიზნესის და აკადემიური სექტორების დიალოგი ბუღალტერთა განათლების თაობაზე უნდა გაღრმავდეს

25 სექტემბერს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში  თემატურ სემინარი ჩატარდა თემაზე, „ბიზნესი და განათლება''. 

სემინარის მთავარი განხილვის საგანი იყო ბიზნესისა და განათლების ურთიერთმიმართება და პერსპექტივები თანამედროვე გამოწვევების ფონზე. 

სემინარს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დაესწრო, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში გაამახვილა ყურადღება ბიზნესსა და აკამიურ სექტორს შორის დიალოგის გაღრმავების მნიშვნელობაზე სწავლების და კვლევითი საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე სამსახურის მზაობაზე ითანამშრომლობს ამ მიმართულებით დაინტერესებულ ყველა მხარესთან. 

სემინარს ესწრებოდნენ დარგის მეცნიერები, ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლები, პოტენციური დამსაქმებლები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი.