გამოქვეყნდა სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით მითითება შეიმუშავა, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტია და ახალ სამართლებრივ ვალდებულებებს არ წარმოშობს.

სარეკომენდაციო მითითება ეხება 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენას „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტისთვის, რომელსაც კანონით მოეთხოვება მმართველობის ანგარიშგების მომზადება ან ნებაყოფლობით ამზადებს მას.

სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, გამოქვეყნდა სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

სარეკომენდაციო მითითების სანახავად, გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ ბმულს.