სამსახურის მონაწილეობით საქართველოში ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების პროექტი განხორციელდება

24 მაისს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დაესწრნენ ახალი პროექტის - „ფინანსური ჩართულობა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერება“ - გახსნას და მისასალმებელი სიტყვები წარმოთქვეს.

აღნიშნული პროექტი დააფინანსდება ევროკავშირის მიერ და მის განხორციელებაზე მსოფლიო ბანკი იზრუნებს. პროექტი სფეროს განვითარებას ემსახურება, მათ შორის ანგარიშგებისა და აუდიტის მიმართულებით - „მეორე თაობის ამბიციური რეფორმების“ მხარდაჭერას, რომლებიც საქართველოს უწყებების მიერ კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის, მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდის, პროდუქტიულობის და ფინანსური ჩართულობის ამაღლების მიზნით მზადდება.
 

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ევროკავშირის დელეგაციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ფინანსთა სამინისტროს, ეროვნული ბანკის, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის, ბიზნეს ასოციაიების, პროფესიული ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები.

პროექტის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ბმული.