სამსახურმა „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

სამსახურმა „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი, რომლის მიზანია ფინანსების მიმართულებით ახალი საერთაშორისო პროგრამების განვითარება, სწავლაზე და პრაქტიკულ ცოდნაზე ორიენტირება, ფინანსურ საკითხებში უახლეს ინფორმაციასთან წვდომა და მათი გავრცელება.

მემორანდუმით გათვალისწინებულია მხარეთა თანამშრლომლობა სხვადასხვა სახის თემატური ღონისძიებების მოწყობის,  საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლების და მიმდინარე რეფორმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით.

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა უნივერსიტეტის თანამშრომლებს, სტუდენტებს და ლექტორებს მცირე პრეზენტაციის სახით გააცნეს სამსახურის მისია, ხედვა, რეფორმის შინაარსი და აუცილებლობა.