სამსახურის წარმომადგენელი საბერძნეთში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ყოველწლიურ პლენარულ სხდომას დაესწრო

29 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით საბერძნეთში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ყოველწლიურ პლენარულ სხდომა ჩატარდა, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო.

ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა გენერალური ასამბლეის სხდომაც, რომელზეც განხილულ იქნა ორგანიზაციის ბორდის ახალი წევრების და თავმჯდომარის არჩევნების და წესდებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები.

ფორუმზე მიმოიხილეს აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები, კიბერ უსაფრთხოება, აუდიტის კომიტეტებთან ურთიერთობა, ერთობლივი ინსპექტირება, რეგულატორის დამოუკიდებლობა, ხარისხის მართვის სისტემის შეფასების გამოკითხვის შედეგები, აუდიტის სტანდარტების დადგენაში დამოუკიდებელი რეგულატორების ჩართულობა და სხვა საკითხები. შეხვედრა აგრეთვე IFIAR-ის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების განხილვას დაეთმო.