სამსახურმა ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის აკადემიური და პროფესიული განათლების სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

2019 წლის 23 აპრილს, ფინანსთა სამინისტროს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა მსოფლიო ბანკისა და ეროვნული რეფორმების ფონდის მიერ გამართულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა. კონფერენციის მთავარი თემები იყო აკადემიური და პროფესიული განათლების მთავარი გამოწვევები, მსოფლიოში არსებული მდგომარეობის და ტენდენციების მიმოხილვა, საქართველოში რეფორმის მიმდინარეობა, სფეროში არსებული ინოვაციები და სხვა აქტუალური საკითხები.

სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული განათლების რეგულაციების და ასევე სამსახურის კოორდინაციის ქვეშ არსებული, მსს ფასს სტანდარტისა და მეოთხე კატეგორიის საწაროთა ანგარიშგების სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პორგრამების შესახებ პრეზენტაციები წარადგინეს.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ევროკავშირის დელეგაციის, მსოფლიო ბანკის, უნივერსიტეტების, კოლეჯების,  პროფესიული ორგანიზაციების   წარმომადგენლები და მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტები.