ევროკავშირის ახალი ტექნიკური დახმარების პროექტის გახსნითი ღონისძიება

22 მარტს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ახალი დაძმობილების პროექტის  „ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ გახსნითი ღონისძიება გაიმართა. 

აღნიშნული ტექნიკური დახმარების მიზნად ისახავს საქართველოში ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებას, რაც მიიღწევა ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) ინსტიტუციონალური გაძლიერებისა და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან სრულფასოვანი დაახლოების გზით. პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორი ქვეყანა საბერძნეთია. 

ღონისძიება გაიხსნა ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, საბერძნეთის ელჩის, ევროდელეგაციის, საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს და საერთაშორისო და ევროპული ეკონომიკის სამართლის ცენტრის წარმომადგენლების მისალმებებით.

პროექტის ლიდერებმა საბერძნეთის და საქართველოს მხრიდან დამსწრე საზოგადოებას სამომავლო მიზნები და  ამოცანები გააცნეს.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის, ევროდელეგაციის, სხვა დონორი ორგანიზაციების, აკადემიური სექტორის, პროფესიული ორგანიზაციების და  ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები.

პროექტის მიმდინარეობა და მიღწევები დაექვემდებარება პერიოდულ გაშუქებას.

იხილეთ ღონისძიების პრესრელიზი.  

იხილეთ პრეზენტაციები ქართულად (ბმული1, ბმული2) და ინგლისურად (ბმული1, ბმული2).