სამსახურსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2019 წლის 1 თებერვალს, ქალაქ ქუთაისში ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი ითვალისწინებს, მხარეების მიერ ერთობლივ სემინარების, შეხვედრების, სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციების ორგანიზებას, პრეზენტაციების ჩატარებას და კონსულტაციებს სტუდენტთა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების, პროფესიული ზრდის ხელშეწყობისა და პრაქტიკის  გავლის შესაძლებლობის განვითარებისთვის.