მსს ფასს სტანდარტების ინგლისურენოვანი ტრენერების ტრენინგი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში, 2018 წლის 27 ივნისიდან, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია  ახორციელებს ერთწლიან საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს  ქართულენოვანი ტრენერების კვალიფიკაციის ამაღლებას და ცნობიერების ზრდას მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) მიმართულებით მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში, 2018 წლის 8-12 ოქტომბერს ჩატარდა ინგლისურენოვანი მსს ფასს სტანდარტის ტრენერთა ტრენინგი. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს, როგორც უნივერსიტეტებისა და პროფესიული სასწავლებლების, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა.

ტრენინგს უძღვებოდა მსოფლიო ბანკის მიერ СFRR პროექტის ფარგლებში შერჩეული, აღრიცხვიანობის განათლების და ტრენინგების საერთაშორისო კონსულტანტი მაიკლ უელსი, რომელსაც მსგავს ქვეყნებში ტრენერთა ტრენინგების ჩატარების დიდი გამოცდილება აქვს.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია გადამზადებული ტრენერების მიერ საქართველოს მასშტაბით შერჩეული  ქართულენოვანი ტრენერების დატრენინგება, რომლებიც, თავის მხრივ, გადაამზადებენ ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს.

პარალელურად მიმდინარეობს მსს ფასს სტანდარტების სატრენინგო მასალების თარგმნა და ქართულ რეალობაზე მორგება. აღნიშნული მასალები ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

ჩატარებული ღონისძიებები და დამუშავებული  მასალები დაეხმარება მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს, მოამზადონ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგება, რაც მათ  ფინანსურ სექტორთან ურთიერთობას გაუადვილებს და გაზრდის მათთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას.