მიმდინარე რეფორმის გაცნობის მიზნით საქართველოს ყირგიზეთის და ბელარუსის დელეგაციები ეწვივნენ

2018 წლის 8 ოქტომბრის კვირაში,   ყირგიზეთის რესბუპლიკის სახელმწიფო მომსახურების რეგულირებისა და ფინანსური ბაზრის ზედამხედველობის და ბელარუსის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები საქართველოს ეწვივნენ. მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრების მთავარ მიზანს ამ ორი ქვეყნის დელეგაციებითვის საქართველოში მიმდინარე ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში მიმდინარე რეფორმის თავისებურებების, მიღწეული შედეგების და მოსალოდნელი სარგებლის გაცნობა წარმოადგენდა. ვიზიტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები  გაიმართა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან და  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა  და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებთან.

სამსახურის წარმომადგენლებმა სტუმრებს „ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  საქართველოს კანონის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებული გამოცდილება გაუზიარეს და განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა სახელმწიფოს საზედამხედველო ორგანოს ძირითადი ფუნქციები, სტანდარტების შემოღების, ანგარიშგების, ხარისხის მონიტორინგის, პროფესიული განათლების რეგულირების პროცესები, რეგისტრაციის საკანონმდებლო ჩარჩოები და პროფესიული ორგანიზაციების ჩართულობა. მხარეებმა აგრეთვე იმსჯელეს ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე.