ბათუმში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული ღონისძიებები გაიმართა

19-20 ივლისს, ბათუმში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის  ორგანიზებით, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოების, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის შეხვედრები გაიმართა.

ღონისძიებების ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე წარდგნენ მსოფლიო ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, საქართველოს მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაციისა და სამსახურის წარმომადგენლები. მოხსენებები შეეხო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის საქმიანობას, აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმას და ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. ღონისძიების ფარგლებში, პრეზენტატორებმა მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული კანონის მოთხოვნები და საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკა მიმოიხილეს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენელმა  მიმდინარე პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სუბიექტებისათვის კონსულტაციების გაწევასა და ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების მოსამზადებლად. ასევე, ღონისძიების ფარგლებში, დამსწრე საზოგადოებისთვის ანგარიშგების წარდგენის ელექტრონული პროცესის დემონსტრირება გაიმართა.

ღონისძიებები კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცვა.

პრეზენტაციების სანახავად გთხოვთ იხილეთ შემდეგი ბმულები: (ბმული1, ბმული2, ბმული3, ბმული4, ბმული5, ბმული6).