მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სამუშაო ვერსია ხელმისაწვდომია კომენტარებისათვის

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) მხარდაჭერით, შეიმუშავებს ფინანსური ანგარიშგების ახალ, გამარტივებულ სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის.  

სტანდარტის სამუშაო ვერსიის გასაცნობად გადადით შემდეგ ბმულზე.

სტანდარტის შემუშავებაში ჩართულნი არიან სხვადასხვა პროფილის ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, მათ შორის ბუღალტრები, საგადასახადო სპეციალისტები, ბანკები და პროფესიული ასოციაციები. სტანდარტის შემუშავების პროცესში კიდევ უფრო მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა შეიმუშავა სპეციალური კითხვარი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს თითოეულ დაინტერესებულ პირს თუ პროფესიულ ჯგუფს, დააფიქსიროს თავისი არგუმენტირებული მოსაზრება სტანდარტის სამუშაო ვერსიასთან დაკავშირებით.

თქვენი აზრის დასაფიქსირებლად გადადით შემდეგ ბმულზე.

ამასთან, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ შემოთავაზებული შენიშვნების და მოსაზრებების გათვალისწინებით გადამუშავებული სტანდარტის საბოლოო ვერსია განსახილველად წარედგინება სამსახურის საბჭოს. სტანდარტის დამტკიცება, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გათვალისწინებულია 2018 წლის 1 ივლისამდე. სტანდარტს დაერთვება არასავალდებულო გამოყენების თვით-სწავლების სახელმძღვანელო პრაქტიკული მაგალითებით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სტანდარტის დამტკიცების მომენტიდან წლის ბოლომდე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ყურადღებით დააკვირდება სტანდარტის გამოყენების პროცესს და საჭიროების შემთხვევაში, შეიტანს შესაბამის კორექტივებს. ჩვენი მიზანია, შევიმუშაოთ ისეთი სტანდარტი, რომელიც მაქსიმალური სარგებლის მომტანი იქნება მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის და მინიმუმამდე შეამცირებს ადმინისტრაციულ წნეხს

სტანდარტთან დაკავშირებით შენიშვნების დაფიქსირების ბოლო ვადაა 2018 წლის 7 ივნისი.

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისა და მონაწილეობისათვის.

კითხვარი შევსების ინსტრუქცია:

აირჩიეთ სტანდარტის ის ნაწილი და კონკრეტული მუხლი, რომელზეც გაქვთ შენიშვნა და შესაბამის ველში დააფიქსირეთ თქვენი არგუმენტირებული მოსაზრება.
ველში ‘შემოთავაზებული რედაქცია’ შეიყვანეთ თქვენი შენიშვნების გათვალისწინებით რედაქტირებული ტექსტი.  
სამუშაოს დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს ‘SUBMIT’. 
თუ შენიშვნა გაქვთ რამდენიმე მუხლთან დაკავშირებით, დააჭირეთ ღილაკს ‘SUBMIT ANOTHER RESPONSE’
ვარსკვლავით (*) მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა.