სამსახურსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

8 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

მემორანდუმის საგანია სამსახურსა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსტეტს შორის ურთიერთგაგების პრინციპებზე დაფუძნებული თანამშრომლობა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს მიმართულებით თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული საუნივერსიტეტო განათლების განვითარების ხელშეწყობას, სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნისა და შექმნის ხელშეწყობას, სამეცნიერო კვლევების, თემატური სემინარების, სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციების, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას, ანგარიშგებისა და აუდიტის მარეგულირებელი საერთაშორისო სტანდარტების თარგმანის სრულყოფას.