ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში

STAREP (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში)  პროგრამის ფარგლებში საქართველოს პირველად ეწვია საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს თავმჯდომარე, ბატონი ჰანს ჰუგერვორსტი.

მოკლე ბიოგრაფია: ჰანს ჰუგერვორსტი ნიდერლანდების ფინანსური ბაზრების სააგენტოს (AFM) აღმასრულებელი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე და ფასიანი ქაღალდების კომისიების საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOSCO) ტექნიკური კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარეა. 1998-2007 წლებში ჰანს ჰუგერვორსტს ნიდერლანდების მთავრობაში ეკავა რამდენიმე პოზიცია, მათ შორის, იყო ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრი, ასევე, სახელმწიფო მდივანი სოციალურ საკითხებში.

ვიზიტის ფარგლებში 2018 წლის 7 მაისს, ჰანს ჰუგერვორსტი შეხვდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, ლაშა ხუციშვილს. შეხვედრას ასევე დაესწრნენ: ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი იური დოლიძე, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) წარმომადგენლები ნატალია მანუილოვა და ირინა გორდელაძე.

შეხვედრაზე მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივაზე და ფასს სტანდარტების დანერგვის პროცესის მიმდინარეობაზე.

საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის კორპორაციას (IFRS Foundation Corporation) შორის დადებული ხელშეკრულების მიხედვით, სამსახური უფლებამოსილია თარგმნოს, სამოქმედოდ შემოიღოს და  ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განათავსოს საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS, IFRS for SMEs). იგეგმება მხარეთა შორის ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს სატრენინგო მასალების თარგმნის და სხვა მნიშვნელოვანი წყაროების გამოყენების უფლებების მოპოვებაზე.