ეროვნული ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში განათლების გასაუმჯობესებლად

2018 წლის 23 მარტს, გაიმართა მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელსაც  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, პროფესიული ორგანიზაციების და უნივერსიტეტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ღონისძიება STAREP (აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა და მის მიზანს წარმოადგენდა ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში განათლების გაუმჯობესების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 

STAREP-ი მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის (CFRR) რეგიონულ პროგრამას წარმოადგენს. პროგრამის მიზანია კორპორაციული ანგარიშგებისთვის გამჭვირვალე დარგობრივი პოლიტიკის მქონე გარემოს და ეფექტური ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში. STAREP-ის ფარგლებში ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის განათლების პრაქტიკოსთა საზოგადოების (EduCoP) წევრები ერთობლივად მუშაობენ განათლების  მოდერნიზაციაზე და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე.

ღონისძიებაზე მხარეებმა განიხილეს ალტერნატიული გზები პროფესიული განათლების გაუმჯობესებისათვის და დასახეს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის განსახორციელებლადაც შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ყვალა მხარის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მსოფლიო ბანკი და სხვა მონაწილე მხარეები კოორდინაციას გაუწევენ დაგეგმილ სამუშაო შეხვედრებს. მომავალი შეხვედრა მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით  2018 წლის 29 მარტს გაიმართება.