ცვლილება საბჭოს შემადგენლობაში

2018 წლის 12 თებერვალს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს  #259 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, შეიცვალა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობა. კერძოდ,  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე - გიორგი ჩერქეზიშვილი ჩაანაცვლა ეკატერინე მიქაბაძემ (საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე).

სამსახური მიესალმება საბჭოს ახალ წევრს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს.