ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსთან

2018 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც თანამშრომლობის გაძლიერების მეშვეობით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში თავისუფალი კონკურენციის დაცვისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.

აღნიშნული მემორანდუმი გულისხმობს მხარეების მიერ ერთმანეთისთვის კონსულტაციების გაწევას, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში კონკურენციის შესაძლო დარღვევის თაობაზე მოსაზრებების გაზიარებას, კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფისა და ბარიერების შემცირების/აღმოფხვრის მიზნით, აუდიტის სფეროს კანონმდებლობის სრულყოფის პროცესში გასატარებელი ღონისძიებების ერთობლივ დაგეგმვას, განხილვასა და ანალიზს.