აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობის კუთხით მხარდაჭერა აღუთქვა

2017 წლის 11-13 დეკემბერს, აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლები საქართველოს საკონსულტაციო მისიით ეწვივნენ ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  ინსტიტუციონალური გაძლიერებისა და აღრიცხვა-აუდიტის სფეროში მიმდინარე რეფორმის მხარდაჭერის შესაძლო გზების განსახილველად. ვიზიტის ფარგლებში გამართა მრგვალი მაგიდის დისკუსია სამსახურის წარმომადგენლებისა და აზიის განვითარების ბანკის რეგიონული ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის კონსულტანტების (ICAEW) მონაწილეობით. შეხვედრის მიზანს მომავალი თანამშრომლობის გზების განხილვა და ტექნიკური დავალების შეთანხმებების მიღწევა წარმოადგენდა. 

აღნიშნული მისიის ფარგლებში გამართული შეხვედრების შედეგად, აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა პროექტი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მიმდინარე, „აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის“ ტექნიკური მხადაჭერის განხორციელების პროგრამის ნაწილია. 

პროექტი მოიცავს შემდეგ ძირითად მიმართულებებს:

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის რეგულაციებისა და პროცესების სრულყოფა;
სამსახურის ქმედუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა (სემინარები საბჭოსთვის და თანამშრომლებისთვის);
ადგილობრივი მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული ფირმების ქმედუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა (აუდიტის სახელმძღვანელოს გაზიარება და სატრენინგო სემინარები);
პროფესიული ორგანიზაციების ქმედუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა (კონსულტაციების გაწევა ორგანიზაციის მართვის გაუმჯობესებისთვის);
კონსულტაციები ბუღალტრების სერტიფიცირების მიდგომებთან დაკავშირებით.

პროექტი განხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის კონსულტანტების, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი და უმსხვილესი პროფესიული ორგანიზაციის, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) მეშვეობით.

პროექტი 2018 წლის პირველ თვეებში დაიწყება და წლის ბოლოსთვის დასრულდება.