2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-558905 405372555 შპს ვინოქს სრულად
SARAS-AF-782175 405592737 შპს ზეტ რეპორტი სრულად
SARAS-AF-778259 404902389 შპს თ.მ.ბ.თ. კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-886129 400382536 შპს თაქს მენთორს თიმ სრულად
SARAS-AF-372174 405600318 შპს თი ბი ემ კომპანი სრულად
SARAS-AF-551928 405373082 შპს თი ემ ადმინისტრირების უზრუნველყოფის ჯგუფი სრულად
SARAS-AF-467762 401987007 შპს თი&თი კონსალტინგ სრულად
SARAS-AF-256033 406276747 შპს თიფი სოლუშენი სრულად
SARAS-AF-698248 405271370 შპს თუდეი ექაუნთ სრულად
SARAS-AF-526803 202345239 შპს იმიჯი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 261