სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-139402 202349235 შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 სრულად
SARAS-F-504410 412673370 შპს აქტივი სრულად
SARAS-F-839703 205236840 შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
SARAS-F-281925 245626194 შპს ბათაუდიტი სრულად
SARAS-F-128798 404870430 შპს ბალანს-ჯგუფი სრულად
SARAS-F-835448 202186035 შპს ბასტიონი სრულად
SARAS-F-329406 211325056 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
SARAS-F-248066 201991185 შპს ბენე აუდიტი სრულად
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-586073 405145221 შპს ბი ეს კონსალტინგი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 257