სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-165195 402080920 შპს აუდიტორული კომპანია უნივერსალ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-F-570954 402027463 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა სრულად
SARAS-F-104301 400032674 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-F-770523 201951931 შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
SARAS-F-542504 200089108 შპს აუდიტორული ფირმა სალომე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 257