სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-965029 406171752 შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
SARAS-F-170425 431435823 შპს აუდიტის სამსახური სრულად
SARAS-F-306457 205225567 შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი სრულად
SARAS-F-431061 204553063 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-621756 204882289 შპს აუდიტ-კონსულტანტი სრულად
SARAS-F-338904 204419432 შპს აუდიტ-ლოჯიქ სრულად
SARAS-F-553942 200255918 შპს აუდიტორი + სრულად
SARAS-F-365506 404517778 შპს აუდიტორი და პარტნიორები სრულად
SARAS-F-206986 438731749 შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-F-358275 205274763 შპს აუდიტორნი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 257