2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-910899 404883186 შპს გ.მ. კომპანი სრულად
SARAS-F-839053 205237242 შპს გაა კონსალთინგი სრულად
SARAS-F-614423 238112920 შპს გარანტი სრულად
SARAS-F-387926 204574175 შპს გგ აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-F-318835 202344141 შპს გემა აუდიტი სრულად
SARAS-F-780146 200136600 შპს გრანთ თორნთონ სრულად
SARAS-F-423183 406322698 შპს გროუ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-640926 205270035 შპს დ და გ აუდიტი სრულად
SARAS-F-935940 202453629 შპს დალაუდი (DALAUDI) სრულად
SARAS-F-622095 245427550 შპს დანი-აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271