ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-948702 გიორგი ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არა
SARAS-A-725426 ამბერკი ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-112451 რუსუდანი ჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-926589 თამაზი სიქტურაშვილი კი

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გიორგი ნიქაბაძე 25%
ამბერკი ნიქაბაძე 25%
რუსუდანი ჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე 30%
თამარი ნიქაბაძე 20%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" 06.11.2018 05.11.2019 100,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან16,94918,64428,644
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან19,88516,56029,755
ჯამი:36,83435,20458,399

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული112
ჯამი:667

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
26.12.2017 მეორე კატეგორია

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
01.06.2018 ჯარიმა სანქცია