ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-954810 ივანე ჯელია სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-128130 ნიკოლოზ ღონიაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-988241 ბესიკ ბისეიშვილი კი

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზურაბ გალუმაშვილი 10%
ბესიკ ბაბუნაშვილი 6%
გიორგი მახარაძე 6%
დიმიტრი შავლაძე 6%
რამაზ კობალაძე 6%
ნიკოლოზ ღონიაშვილი 10%
ბესიკ ბისეიშვილი 10%
ივანე ჯელია 46%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული თანხა
სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" 11.12.2018 10.12.2019 1,800,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან765,751554,830.88609,271
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან51,35988,662.5681,440
ჯამი:817,110643,493.44690,711

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება111115
სხვა პროფესიული მომსახურება151512
ადმინისტრაციული333
ჯამი:292930

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
28.12.2017 მეორე კატეგორია

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია