სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-714873 აჯიაშვილი მეგი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-263143 ბაკაშვილი ნიკოლოზ შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-859169 ბაკაშვილი რატი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-117605 ბაკურაძე ლევან ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-930132 ბალანჩივაძე ნადია შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-A-433241 ბალახაშვილი ზვიადი შპს აუდიტექსი სრულად
SARAS-A-921973 ბარამიძე თემური შპს ჯორჯიან აუდიტ ცენტრი სრულად
SARAS-A-149704 ბარიშვილი გიორგი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-226379 ბაქრაძე გოჩა შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
SARAS-A-998554 ბაჯაძე ვახტანგი შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464