სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-208576 იუშენკოვი ოლეგ შპს იუაი სრულად
SARAS-A-172480 კაკალაძე რეზო შპს REGNUM ARBITRANS სრულად
SARAS-A-316572 კალანდაძე ნინო შპს აუდიტ+ სრულად
SARAS-A-254882 კალატოზიშვილი ზეინაბი შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-A-520573 კანდელაკი ლელა შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი სრულად
SARAS-A-592839 კანკავა ლევან შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
SARAS-A-492514 კაპანაძე მაია შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-A-115087 კაპანაძე თამარი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-922049 კარგაძე სოლომონ შპს კარგაძე კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-940295 კახეთელიძე გიორგი შპს აუდიტ-ცენტრი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 465