ზოგადი ინფორმაცია აუდიტორის შესახებ

სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

დასაქმებულის სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი საქართველო, ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გამრეკელის ქუჩა,#19 ოფისი 9 არა
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი საქართველო, ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გამრეკელის ქუჩა,#19 ოფისი 9 დიახ

მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-615768 შპს იუ ეიჩ ვაი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-615768 შპს იუ ეიჩ ვაი პარტნიორი
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი პარტნიორი

წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში

ქვეყანა საიდენტიფიკაციო ნომერი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება
საქართველო 203843804 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

ხარისხის კონტროლი

თარიღი შედეგი
   

სანქციები

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია