საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
მთავრობის დადგენილება N 204 02.07.2020 00:00:00