ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2022 წელი) 09.03.2023 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2021 წელი) 09.03.2022 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2020 წელი) 27.04.2021 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2019 წელი)) 24.07.2020 00:00:00