საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 20.04.2023 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 07.03.2023 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 13.10.2022 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 14.07.2022 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 04.05.2022 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 14.02.2022 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 19.10.2021 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 07.07.2021 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 27.04.2021 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 03.02.2021 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 03.02.2021 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 10.07.2020 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 21.07.2020 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 21.07.2020 00:00:00