საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 20.04.2023 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 07.03.2023 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 13.10.2022 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 14.07.2022 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 04.05.2022 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 14.02.2022 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 19.10.2021 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 07.07.2021 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 27.04.2021 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 03.02.2021 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 03.02.2021 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 21.07.2020 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 21.07.2020 00:00:00
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 21.07.2020 00:00:00