საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
საჩივრის ნიმუში 09.07.2020 00:00:00
გასაჩივრების წესი 09.07.2020 00:00:00